Doopgedichtjes

 

Kindje dat het water voelt
weet je dat God ju bedoelt
Druppels op je babywang
raken jou je leven lang

Water tekent een geheim:
dat je kind van God mag zijn
Water levert het bewijs:
God gaat met je mee op reis

Want wanneer je bent gedoopt
weet je dat God naast je loopt
En dat Hij je altijd helpt
wat Hij zegt dat is Hij zelf

*****

Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij  hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
maar je krijgt er n bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Je bent al een tijdje bij de mensen
Je naam is bij ons al vertrouwd
En dus is het tijd om te vieren
Dat God die je kent van je houdt

Je bent een begrip aan het worden
Steeds meer mensen noemen je naam
Ook God begint jouw naam te roepen
En dus zijn wij hier nu tesaam

Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou

- Hans Peters jr./Theo Kersten -

*****

Kom kindje, zei de lieve Heer
Kom, kniel voor 't altaar biddend neer
Geef mij je hartje vlek'loos rein
Ik treed erin, Ik wil bij jou zijn

*****

Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen
gelukkig geweest met dat vreemde, dat vage
Dat trappelende, wordende mensje dat groeide
dat altijd bij ons was en altijd weer boeide

Het wachten duurt lang, steeds blijven hopen
en eindelijk gehuil, het mondje wijd open
de vuistjes gebald in een woordloos protest
de warmte is weg en de wereld niet best

Wat tedere woorden, een lach en een traan
geluk en ontroering en dan klinkt je naam
met zorg gekozen, met liefde gegeven
een naam die je draagt je verdere leven

En ouders, die zijn er, die blijven je geven
die nodige liefde, die elk kind doet leven
van liefde wordt dat roze hoopje mens
dat is voor de toekomst onze innigste wens!

- uit de doopboekjes van de Pauluskerk te Uden; ingezonden door Danielle Koops-van Dam -

*****

Eeuwig blijft
jouw naam
bewaard
God sloot jou
in Zijn verbond
nit iets te vrezen
nooit alleen
God gaf jou
geboortegrond!

- Ina Sipkes de Smit -

*****

Met dit pasgeboren wonder
door de Schepper ons gegeven
waarmee wij biddend voor Zijn altaar staan
wordt door de doop van dit prille, nieuwe, jonge leven
met de Heer een belofte aangegaan

Dit kind, in Gods verbond nu opgenomen
mag weten, door dit teken is er Hoop
want waar zijn pad ook uit mag komen
hij draagt de belofte van de Doop

Bij storm, duisternis of donkere machten
in een koude, wrede wereld heel alleen
mag hij, van U, o Heer, zijn steun verwachten
en schuilen met Uw liefde om zich heen

Heer, wij willen U deemoedig vragen:
wilt u dit kind, dat uit onze liefde is gegroeid
in Uw sterke Vaderarmen dragen
zodat hij in Uw waarheid groeit en bloeit

- Peter J. Visser -

*****

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim
in de hoge hemel staat er
dat je kind van 't Licht mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist

- Hanna Lam -

*****

We hebben God gedankt
om ju
zo mooi, zo gaaf geboren
nu vragen we aan God
die jou heeft uitverkoren
bescherm, behoed ons kind
bewaar dit stukje hemelgloed
wat er ook mag gebeuren
schenk het een leven
en een wereld vl met kleuren!

- Ina Sipkes de Smit -

*****

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
De aarde is weer droog
er is een nieuw begin
Woon hier en overal
de wereld is voor jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
Blijf altijd dicht bij Mij
Ik geef je leven zin
Woon hier en overal
de wereld is van jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

*****

Voor altijd een parel
in Gods hand

*****

In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam je bij ons in het leven
dankbaar zeggen wij jouw naam
Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
zul je door de wereld trekken
waarin veel kwaad bestaat
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met jou gaat
Hij die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft

Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort
Door de doop ben je opgenomen
kind van Mensen, kind van God
in de kring hier om je heen
leven kun je niet alleen

- Marijke Koijck-de Bruijne; ingezonden door Miranda -

*****

Gedoopt zijn
of gedoopt leven
het is een verschillend gegeven
dopen doe je met water
na de handeling is het klaar
maar gedoopt leven
begint... juist pas daar
want in jouw
doen en laten
gaat je doop
zijn praten
Zo wordt het Doopsel
het sacrament
waar de ander
je als gelovige herkent

- ingezonden door Toos Lrling -

*****

 

Gedoopt met water
in Zijn naam
levensweg
om heen te gaan
niets heb je te vrezen
God zal altijd bij jou wezen

*****

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder
Jullie allemaal, stuk voor stuk, een wonder
Aan het begin van het leven
dat je door papa en mama is gegeven
Er staat nog zoveel te gebeuren
Ik zal proberen het al een klein beetje voor jullie in te kleuren:

GELUK
Geluk is voor de n een snelle auto
en voor de ander een wandeling op een mooie herfstdag
Het zit in hele grote dingen en in hele kleine
Als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!

GEZONDHEID
Gezondheid is een heel kostbaar goed
Je hebt het slechts deels zelf in de hand
Het is iets waar je heel zorgvuldig mee omgaan moet

LIEFDE
Liefde heb je vanaf je eerste uur gekregen en gegeven
Liefde is iets overweldigends, iets prachtigs
Het vormt de rode draad van heel je leven

VRIENDSCHAP
Vriendschap is iets dat je geeft en dat je krijgt
en als je zorgvuldig omgaat met diegenen die je lief zijn
is het iets dat altijd bij je blijft

Dit zijn een paar fundamenten van je bestaan
Zo heeft God je leven ook bedoeld
Laat ruzie, bedrog en verdriet zoveel mogelijk aan je voorbij gaan
Mocht het je pad toch kruisen, weet dan dat Hij met je meevoelt

Dat is waarom we hier vandaag zijn
Dat is wat we vandaag vieren
Het is goed zo, het is feest, het is fijn!

*****

Zei de kleine hand tegen de grote hand:
H grote hand, ik heb je nodig
Want bij jou ben ik geborgen
Ik voel je wanneer ik wakker word
en jij dan bij me bent
Wanneer ik honger heb en jij me voedt
Wanneer jij helpt als ik een toren bouw
Wanneer ik met jouw hulp de eerste pasjes zet
Wanneer ik bij je kom als ik angstig ben
Kom blijf bij me en houd me vast

En zei de grote hand tegen de kleine:
H kleine hand, ik heb je nodig
Want jij hebt me gegrepen
Dat voel ik als ik speel en lach en dol met jou
Als ik kleine wonderbare dingen met jou opnieuw ontdek
Als ik warmte voel en van je hou
Als ik merk hoe ik met jou weer bidden en danken kan
Kom blijf bij me en houd me vast

- uit de doopboekjes van de Pauluskerk te Uden; ingezonden door Danielle Koops-van Dam -

*****

Dit hele kleine leven Heer
Dat U hen toevertrouwt
Dat zegt ons alle keren weer
Hoeveel U van ons houdt

Wij geven U ons woord o Heer
Wij hebben het beloofd
God zegent nu dit kindje weer
Door het teken van de doop

De Goede Herder is de Heer
Die zorgt voor al wat leeft
Ons dankbaar hart, is stil en blij
Voor alles wat Hij geeft

Wij bidden U, verhoor ons nu
Houdt Gij Uw woord gestand
En schrijf de naam van dit, Uw kind
In de palmen van Uw hand

*****

Vandaag
ben je gedoopt
en is het extra feest
omdat we weten
dat er En is
Die van je houdt
het llermeest!

- Ina Sipkes de Smit -

*****

 

Ook uw gedicht kan op deze site geplaatst worden.

U kunt het sturen naar info@doopjurkverhuur.nl